Privacy Beleid

ALGEMENE INFORMATIE

Quality Guides hecht veel belang aan uw privacy en zal uw gegevens in overeenstemming met de GDPR-wetgeving op een transparante manier verwerken. Wij behandelen uw gegevens geheel in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met dit privacybeleid wensen we duidelijkheid te bieden over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens), dan kunt u die stellen per e-mail via info@quality-guides.be of u kunt ons telefonisch contacteren op het nummer +32 (0)498 72 48 44.

Bij het bezoeken van onze website wordt bepaalde informatie aan ons doorgegeven, zoals IP-adres, besturingssysteem, type en versie van uw webbrowser, de website waar u vandaan kwam en het tijdstip en de datum van uw bezoek. Deze gegevens kunnen door ons niet worden gebruikt om individuele bezoekers te identificeren. Quality Guides heeft zelf geen toegang tot deze gegevens. De gegevens opgemaakt in statistieken worden uitsluitend gebruikt om de populariteit, inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren en te optimaliseren. Wanneer we persoonlijke of zakelijke gegevens verzamelen (zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, taal, land van herkomst, enz.), wordt dit door de bezoeker op vrijwillige basis verstrekt. Gegevens van bezoekers worden niet gebruikt noch doorverkocht aan derden. Na een eenmalige follow-upmail met bedanking en eventuele foto worden alle gegevens gewist.

BOEKINGS- EN BETALINGSBELEID

Als u een activiteit via Quality Guides boekt, kan er gevraagd worden naar persoonlijke gegevens. Deze verzamelde gegevens worden ons verstrekt via de portaalsite/boekingssite (FareHarbor). Zij beheren de boekingen en reservaties. Er wordt persoonlijke data gevraagd en informatie aangaande de te boeken tour. U wordt ook gevraagd naar enkele persoonsgegevens. Deze kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek (bijv. land van herkomst, hoe u ons gevonden heeft, leeftijd, of u eerdere ervaring hebt met ons bedrijf, enz.). Alle gegevens die voor marktonderzoek worden verwerkt, worden strikt geanonimiseerd voordat ze in rapporten worden gecentraliseerd voor onze marketing- en ontwikkelingsafdeling. Online betalingen gebeuren NIET via Quality Guides, maar via FareHarbor en hun betalingsverwerker.

DERDENBELEID

Tenzij wettelijk verplicht, worden nooit gegevens gedeeld met derde partijen. Indien Quality Guides in contact komt met uw gegevens, zorgen wij ervoor dat alle data achteraf verwijderd wordt. Wij respecteren privacy en gaan zorgvuldig en verantwoord om met uw data. Lees desgewenst de gegevensbeschermingsbeleiden van de dienstverleners. We spannen ons maximaal in om ervoor te zorgen dat ze aan de wettelijke vereisten voldoen.

Quality Guides werkt soms samen met andere organisaties en touroperators. In dergelijke gevallen wordt geen persoonlijke data aan de aangestelde organisatie doorgegeven. Als u een expliciete vraag heeft over uw boeking of tour, kunnen we contact opnemen met de aanbieder en hen vragen om uw verzoek te behandelen conform uw eisen. Dit enkel mits uw akkoord. Desgevallend kunnen bepaalde noodzakelijke data doorgegeven worden teneinde de tour of reservering vlot te kunnen afhandelen. In gevallen van geschillen met betrekking tot reserveringen of betalingen kunnen we de aanbieder informatie over het reserveringsproces verstrekken teneinde het geschil af te handelen.

HERVERKOPERS & ONLINE REISBUREAUS

Quality Guides werkt samen met een groot aantal wederverkopers. Deze zakelijke partners adverteren en verdelen de diensten van Quality Guides. Wanneer u een reservering maakt via onze zakelijke wederverkoperswebsites, worden bepaalde persoonsgegevens die u hen geeft, zoals uw naam en e-mailadres, uw telefoonnummer en andere relevante informatie, aan Quality Guides doorgegeven teneinde de reservering af te ronden.

Lees aandachtig de privacyverklaring van deze wederverkopers. Deze kunnen verschillen van Quality Guides. Zodoende weet u hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

VEILIGHEID

Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot uw persoonsgegevens in het kader van hun werk. Dit gebeurt in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingswetten. Quality Guides gebruikt passende bedrijfssystemen en procedures om uw persoonlijke data die u ons toevertrouwt te beschermen en te beveiligen. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot uw persoonsgegevens en dit gebeurt enkel in het kader van hun werkzaamheden.

WETGEVING

Informatie over de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en over privacy kunt u vinden op de websites van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be). “GDPR” is de relevante wetgeving waarnaar dit document meestal verwijst. Dit is de Europese regelgeving “Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”, evenals de relevante nationale wetgevingen die deze wet verder aanvullen.

In geval van klachten aangaande “GDPR” is het uw recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.privacycommission.be/nl – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – +32 (0)2 274 48 00.

——————————————————————————–